Стартира реконструкция на над 4 км. водопровод в Сливен за 30 млн. лв. по ОПОС

Над 101 000 жители от Сливен и прилежащи населени места ще бъдат с  подобрен достъп до водоснабдяване след изпълнение на целия проект

На официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на обект, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност от над 30 млн. лв. Бенефициент е "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Част от дейностите по проекта са свързани с новоизграждане и реконструиране на  4,3 км. водопроводна мрежа; подмяна на 19 водни помпените агрегати, ремонт и подмяна на тръбни връзки на резервоари, ремонт на шахти и др.  

С изпълнението на целия проект, над 101 000 жители от Сливен и прилежащи населени места ще бъдат с  подобрен достъп до водоснабдяване.