Контакти

Управляващ орган на ОПОС

факс: (+359 2) 988 48 20
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000
ope@moew.government.bg

Валерия Калчева - Главен директор

Тел.(+359 2) 940 6082
E-mail: vkalcheva@moew.government.bg