Новини от ОИЦ

На 16.04.2019 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

В Благоевград символично беше прерязана лентата на два обекта от проект „Благоустрояване на градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на проекта стартира в края на 2016 г., а всички дейности по обектите, включени в него, трябва да приключат до 18 май 2019 г.

На пресконференция с журналисти от местни и регионални медии ОИЦ-Шумен обяви старта на Националната кампания на Мрежата от 27 ОИЦ: „Онлайн конкурс за млади предприемачи“. Кампанията ще се проведе в периода 15 април – 01 юни 2019г. и е в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“. Ще премине под формата на национален онлайн конкурс за видеоклипове, визуализиращи предприемаческите идеи на младежи от 14 до 18 години. Целта е да се насърчи предприемачеството сред подрастващите и да бъдат обменени идеи между младежи от различни населени места и училища.

На 10.04.2019г., от 10:00 ч. в с. Енина в базата на КМХ – Елемент ООД се проведе заключително събитие за отчитане на успешно изпълнения проект „Повишаване на енергийната ефективност в КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0518-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Екипът на ОИЦ-Видин представи и резултатите от първия си за годината информационен цикъл

Днес, на среща с медиите, екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) представи и постави началото за област Видин на Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“. Конкурсът се организира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната.  Националната кампания е част и от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“.

Днес екипът на Областен информационен център – Смолян представи онлайн конкурсът за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, който организира. Конкурсът е част от Националната кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната, както и от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“.

Целта на онлайн конкурса е да се насърчи предприемачеството сред подрастващите и да ги мотивира да бъдат иновативни и изобретателни.

"From Innovators in Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)" е тригодишен проект, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж”. Той цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, работещи с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално равнище.

Онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея“ стартира на територията на цялата страна днес. Инициативата е на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет, а на територията на Благоевградска област се организира от Областен информационен център – Благоевград, с подкрепата на Регионално управление на образованието.

На 15 април 2019 г. от 13:30 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч, се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии за популяризиране на Националната кампания на Мрежата от информационни центрове в страната на тема: Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“, която е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“.

На 15 април 2019 г. на пресконференция, състояла се в офиса на Областен информационен център – Перник, бе даден стартът на националната инициатива на Мрежата от 27-те информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, която ще премине под мотото: „Имам бизнес идея!“. Кампанията, която ще е във формат онлайн конкурс, е насочена към мотивирани, инициативни и креативни младежи на възраст от 14 до 18 години, които да представят своя оригинална бизнес идея под формата на 2-минутен клип.