Новини от ОИЦ

Община Пловдив изпълни успешно проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това съобщи по-рано днес зам.-кметът Александър Държиков по време на заключителната пресконференция, която се състоя в Заседателна зала на общинската администрация. Стойността на проекта е 499 731,00 лв., срокът на изпълнение: 13.12.2015 г. -31.12.2018 г.

На 14.12.2018г. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на територията на област Кюстендил.

Екипът на ОИЦ-Варна взе участие в конференция, организирана от Местна инициативна група „Девня – Аксаково“. Тя се проведе във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.

На работна среща с местните и регионални медии, проведена на 14 декември, Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил) представи своята дейност през последните три години. 92 са организираните събития за този период, сред които информационни срещи и открити приемни, по време на които са представени възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

 

Шнайдер Електрик България ЕООД представя проект „Социална политика и добри практики в Шнайдер Електрик България“ за повишаване на качеството, организацията и привлекателността на работните места в производственото предприятие в индустриална зона „Радиново“. 

Шнайдер Електрик България ЕООД се включи в есенния Форум „Ден на кариерата“ 2018 г., организиран от Технически Университет, филиал Пловдив

В „Дни на кариерата“ се включиха близо 150 представители от различни бизнес сектори.

Заключителна пресконференция по повод успешното изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ЕТ МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ“ се проведе по-рано днес в административната сграда на фирмата в гр. Пловдив. Управителят и собственик на предприятието г-н Димитър Танев разясни пред присъстващите реализираните от екипа дейности по проекта, стартирал през август 2017 г.

Презентация на тема: „Европейските фондове ЗА културното наследство. ОИЦ-Пловдив надежден източник на информационни услуги“ представи по време на официалното откриване на X-то юбилейно издание на Международната среща по туризъм в гр. Пловдив, експертът на ОИЦ Камен Стратиев. Това се случи в присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова, заместник-кмета по култура и туризъм на община Пловдив инж.

С много музика и танци в Благоевград беше отбелязана Европейската година на културното наследство. В областния център на Пиринско пристигнаха десетки изпълнители от съседна Гърция, които представиха културата на Древна Елада с нейните музика, танци и обичаи. Организатор на събитието беше Областна администрация, в партньорство с Областен информационен център – Благоевград.

Встъпителна конференция за представяне на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини” се проведе в град Варна, организирана от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) като водеща организация. Проектът на стойност 1 774 561,34 евро  е финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.