Проведе се обществено обсъждане за демонстрационните проекти в областта на управлението на отпадъците

Управляващият орган на ОП "Околна среда" проведе среща за обществено обсъждане на проектите на документи по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на програмата.
Срещата беше проведена ползотворно и при широк интерес от заинтересованите лица.
Презентацията, представена на срещата, е публикувана към прикачените документи за общественото обсъждане и може да бъде видяна тук.