Обществено обсъждане ПОС 2021-2027 - 12 март 2021 г.

Протокол от общественото обсъждане

Съгласувателна таблица от консултации с обществеността и обществено обсъждане

Презентация на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. – версия 3