Често допускани грешки/нарушения по закон за обществените поръчки, при изпълнението на проекти, финансирани по ОП “Околна среда” през 2021 г.

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." информира бенефициентите по програмата и заинтересованите лица за публикуван анализ на често допускани грешки при изготвяне на документации за обществени поръчки, провеждане на избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на Управляващия орган е да подпомогне бенефициентите, като им обърне внимание върху най-съществените пропуски при избор на изпълнители в рамките на реализираните дейности в изпълнение на проекти по ОПОС. 

Прикачен файл Size
Analiz greshki OPOS_final_dokument_dek_2021_0.docx 100.13 KB