АКТУАЛИЗИРАНО РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

(Обновено на 31.08.2020 г. и последно обновено на 03.09.2021 г.)

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изготвил актуализирано Ръководство за бенефициенти за изпълнение на административни договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ - Версия 3 (Август 2020 г.).

При изпълнението и отчитането на договори/ заповеди за БФП по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бенефициентите следва да прилагат актуализираното Ръководство.

Предходните версии на Ръководството и на приложенията към него не са актуални.

Актуализация от 03.09.2021 г.:

Към Актуализирано ръководство за бенефициенти Версия 3 - август 2020 (обновено на 31.08.2020 г.) се добавя нов образец: "Декларация за замяна на експерти ОБРАЗЕЦ 17". Новият образец е достъпен като прикачен файл тук.

Приложение 3 "Таблица отчетни документи" към Актуализирано ръководство за бенефициенти Версия 3 - август 2020 (обновено на 31.08.2020 г.) се заменя с документа Приложение 3 "Таблица отчетни документи-092021". Актуалният документ е достъпен като прикачен файл тук.