Постижения за транспортната инфраструктура

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

Към края на първото полугодие на 2020 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) са сключени договори с изпълнители на стойност повече от 2,5 млрд. лева.

Реално изплатените средства към 30 юни 2020 г. са 1 610 млн. лева, верифицираните разходи – 1 385 млн. лева, а сертифицираните – 1 344 млн. лева.

pic1

Към 30 юни 2020 г. по програмата са подадени общо 78 проектни предложения, от които на 52 е предоставена безвъзмездна финансова помощ (БФП), 7 са в етап на оценка, 3 са отхвърлени, 13 са оттеглени, за две от проектните предложения договорите за БФП са прекратени и едно проектно предложение е оттеглено от оценка от ЕК за провеждане на допълнителни проучвания:

pic2

Сред ключовите проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, по които усилено се работи в момента, можем да отличим следните:

 

 

picjp1

Подробна информация за проекта можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1597

picmagistrali

Подробна информация за проекта можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1492

picmetronew

Подробна информация за проекта можете да намерите тук:

https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1689 и

https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1691

picappd_dppi

Подробна информация за проекта можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1605

 

pic_morska_new

Подробна информация за проекта можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1661